021 873 5038 | 021 007 0034 elmarie@sunfieldhome.co.za

Sy beskou haar loopbaan en lewe by Sunfield as ‘n suksesverhaal. As Christen weet sy dat elke mens ‘n lewensroeping het en hare is om toe te sien dat ons inwoners ten alle tye fisies en emosioneel ondersteun word. Sy is dankbaar dat haar sterkpunt is om te help en om lief  te  hê, ongeag die omstandighede of situasies waarin sy haar bevind.

Alta Meynhardt het in 1993 diens aanvaar by Sunfield Home en is nou 30 jaar werksaam hier. Vir haar is hierdie ‘n besondere mylpaal wat haar na aan die hart lê.

Destyds was sy werksaam by Silwerkruin ouetehuis en op haar jaarlikse verlof het die matrone, wat later die Bestuurder van Sunfield Home was, Magda Viviers, haar gekontak om te kom besoek aflê.   Sunfield Home het toe slegs 23 inwoners gehad. Die pos van huismoeder is haar aangebied en sy het onmiddellik diens aanvaar. Sy vertel dat sy  soos gister onthou hoe Roderick Campbell agter hul aangeloop en gesels het met ‘n Engels wat sy nie kon verstaan nie.

Sunfield het die afgelope jare baie uitgebrei, maar haar eerste prioriteit was en bly steeds om ten alle tye in die behoeftes van die inwoners te voorsien.  Uitstappies en verrigtinge is ‘n hoogtepunt omdat sy die vreugde van die inwoners kan ervaar.  Godsdiens soggens bly ook ‘n daaglikse ligpunt wanneer die inwoners saam sing en dans.

Daaglikse uitdagings bly ‘n realiteit, maar die belangrikste aspek is dat inwoners nie moet opmerk dat daar ontsteltenis is nie. Goeie kommunikasie is vir haar uiters belangrik en haar raad aan kollegas is om so ver moontlik kalm op te tree en soms net vir ‘n wyle ‘n afstand  te hou .

Oor die jare het  ons inwoners soos haar eie kinders geword.  Eerstehulpklasse het haar bemagtig hoe om op te tree tydens noodsituasies en  sover dit tegnologie aanbetref, het  toegang tot eposse en selfone ‘n groot verskil maak.

Oor die afgelope 30 jaar het mense se persepsie en optrede teenoor gestremde mense gelukkig baie verander. Vroeër jare was die gemeenskap terughoudend teenoor intellektuele  gestremdes omdat hulle oningelig was. Daarom is dit ook belangrik dat ons mense deurentyd wil aanmoedig om betrokke te raak, ons inwoners te leer ken en gereeld besoek af te lê.

Wanneer Alta die dag aftree ouderdom bereik, wil sy graag in ‘n huisie by die see gaan woon en hoop en bid dat gesondheid en voorspoed haar deel sal wees. Tyd saam met haar kleinkinders sal dan voorkeur geniet.

Ons wens haar baie geluk met haar 30 jaar diens en bedank haar vir haar toewyding, sorg en liefde.