021 873 5038 | 021 007 0034 elmarie@sunfieldhome.co.za

Wanneer hy die deure van Sunfield Home Wellington betree bring die glimlagte op die inwoners se gesigte vir hom soveel geluk.  Die eindresultaat van ‘n aanvanklike strategie wat werklikheid word met merkwaardige resultate.  

Ontmoet Johan Liebenberg, Voorsitter van Sunfield Home se direksie.  

As Voorsitter is dit Johan se taak om ‘n uitstekende Direksie en Bestuurspan suksesvol te ondersteun, te inspireer en te bemagtig om eienaarskap van hul besluite te neem.

Johan het gematrikuleer aan die Hoër Jongenskool Paarl (Boishaai) en die grade B Admin, B Econ-Hons asook MHRP (professionele registrasie) by Stellenbosch Universiteit behaal. Hierna het hy sy nasionale diensplig gedoen as offisier in SAW en was ook aktief betrokke by die Verdedigingshoofkwartier in Ops (operasionele aksies).

Hy was bevoorreg om ‘n baie interessante en suksesvolle korporatiewe loopbaan te kon hê, met internasionale blootstelling. Hy was betrokke by  vier groot, genoteerde maatskappye, Langeberg (Tiger Brands), SA Brouerye, Sasko (Pioneer Foods) en Kaap Agri en het na 28 jaar werksaam  by Kaap Agri as Bedryfsdirekteur, einde Maart 2018 afgetree.

Johan is getroud met Sandra en het ‘n dogter, Ilse en ‘n pragtige kleindogter, Linka, wat in Mei 3 jaar oud word.

Die reis na gestremdheidsorg

Johan en Sandra is ook die ouers van Rudi, ‘n outistiese seun en inwoner van Sunfield Home Wellington en deel met ons hul reis om ‘n heenkome vir Rudi te vind toe hy 18 jaar oud geword het.

Aanvanklik was Rudi in dagsorg, maar met die genade van Bo, kon Rudi uiteindelik by Sunfield Home Wellington gehuisves word. Deur Johan se sakenetwerk kon hy finansiële ondersteuning vir Sunfield Home bekom en het dit deel van sy lewe geword,  16 jaar as ‘n Direkteur, waarvan die afgelope 9 jaar as Voorsitter.

“As dit nie vir Rudi was nie, sou ek waarskynlik nie by Sunfield betrokke geraak het nie. Ek glo Ons Hemelse Vader het hierdie pad vir my so uitgesit om by die saak van gestremdheid betrokke te raak.” Johan Liebenberg

Die waarde van ‘n droom

Sunfield se waardes is baie duidelik en onderskryf die Bybelse en etiese beginsel van omgee (“care”) op ‘n mens-mense manier.

Johan se visie is dat Sunfield ‘n sentrum van uitnemendheid sal word, wat sy inwoners ondersteun, ontwikkel, oplei en versorg – ‘n rolmodel vir soortgelyke sentrums landwyd.

  • Om dit te bereik, moet Sunfield Home Wellington finansieel kerngesond wees en op ‘n suiwer besigheidsgrondslag bestuur word.
    • Sunfield Home Wellington moet finansieel volhoubaar wees anders kan dit nie voortbestaan nie.
    • Sunfield Home Wellington moet daarna streef om die beste en mees opgeleide personeel te hê wat ‘n passie het vir die saak van gestremdheid.
    • Die belanghebbendes (ouers, voogde, inwoners, personeel en vennote) moet beter daaraan toe wees omdat Sunfield Home bestaan.

Die hoogtepunte  

Johan is baie trots dat daar vandag ‘n totaal nuwe Sunfield Home Wellington teenoor 10 jaar gelede bestaan wat soveel meer aan die inwoners kan bied.  Hiervoor was ‘n nuwe benadering egter nodig.

Die 4 klaskamers wat onlangs bygevoeg is, is die begin van groot dinge vir die inwoners. Hy sien ook ‘n vaardigheidsprogram(me) op elke vlak van ontwikkeling en vermoë van die gestremde en, wie weet, ook ‘n NQF sertifisering.

Johan is van mening dat daar in SA reeds ver gevorder is deurdat die regte van die gestremde selfs in ons Grondwet vervat word en die uitvoering daarvan in ‘n hele reeks verwante wetgewing. Hy sou egter ’n groter bewuswording van die handel en wandel van die gestremde in en deur die publiek wil sien.  

Persoonlik ervaar hy baie empatie jeens die saak van gestremdheid, maar sal graag ‘n groter betrokkenheid van buite wil ervaar.  Volgens hom is dit belangrik vir die publiek om te onthou dat nie alle intellektueel gestremde mense so gebore word nie, party is gestrem gelaat deur breinskade as gevolg van ‘n ongeluk of ander redes. So iets kan met enigeen van ons op enige gegewe tyd gebeur – ook in ons nageslag – niemand, geen klas of stand, is daarvan gevrywaar nie.   Juis daarom moet daar ‘n gesonde infrastruktuur wees om in hierdie mense se behoeftes kan voorsien.

Johan se leuse    

   “Sukses motiveer my – Success breeds success –  maar my insig ontvang ek van ons Hemelse Vader, aan Hom kom al die eer toe!”